• Vị trí
  • Bản đồ
Không có ca nhiễm
1 - 5
6 - 20
> 20
Hiện thống kê

Thành phố Long Khánh

(16:38 giờ, ngày 03/12/2021 )
Thành phố Long Khánh
Tiêu đề Tổng lũy kế
Ca dương tính 328
F1 6
F2 2
Ca tử vong 6
Ca khỏi bệnh 315
Địa phương Ca dương tính
Xã Bảo Vinh 37
Xã Bàu Sen 4
Phường Phú Bình 2
Xã Suối Tre 28
Phường Xuân An 40
Phường Xuân Bình 29
Phường Xuân Hòa 33
Xã Xuân Lập 17
Xã Xuân Tân 4
Phường Xuân Thanh 17
Phường Xuân Trung 77
Xã Bảo Quang 11
Xã Bàu Trâm 7
Xã Bình Lộc 19
Xã Hàng Gòn 0