• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Long Khánh

(22:29 giờ, ngày 29/06/2022 )
Thành phố Long Khánh
Tiêu đề Tổng lũy kế
Ca dương tính 328
F1 6
F2 2
Ca tử vong 6
Ca khỏi bệnh 315
Địa phương Ca dương tính
Xã Bảo Vinh 37
Xã Bàu Sen 4
Phường Phú Bình 2
Xã Suối Tre 28
Phường Xuân An 40
Phường Xuân Bình 29
Phường Xuân Hòa 33
Xã Xuân Lập 17
Xã Xuân Tân 4
Phường Xuân Thanh 17
Phường Xuân Trung 77
Xã Bảo Quang 11
Xã Bàu Trâm 7
Xã Bình Lộc 19
Xã Hàng Gòn 0