• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Long Khánh

(22:58 giờ, ngày 29/06/2022 )
Thành phố Long Khánh
Tổng dân số : 0
Chỉ tiêu Hôm nay Tổng lũy kế
Liều vắc xin phân bổ 0 0
Điểm tiêm 0 0
Đối tượng được tiêm 0 38046
Tỷ lệ tiêm : 0
Địa phương Tỷ lệ(%) Tiêm mũi 1 Tiêm đầy đủ Chỉ tiêu
Xã Bảo Vinh 0 0 0 0
Xã Bàu Sen 0 0 0 0
Phường Phú Bình 0 0 0 0
Xã Suối Tre 0 0 0 0
Phường Xuân An 0 0 0 0
Phường Xuân Bình 0 0 0 0
Phường Xuân Hòa 0 0 0 0
Xã Xuân Lập 0 0 0 0
Xã Xuân Tân 0 0 0 0
Phường Xuân Thanh 0 0 0 0
Phường Xuân Trung 0 0 0 0
Xã Bảo Quang 0 0 0 0
Xã Bàu Trâm 0 0 0 0
Xã Bình Lộc 0 0 0 0
Xã Hàng Gòn 0 0 0 0
Địa phương Chỉ tiêu Vaccine Pfizer Vaccine AstraZeneca
Xã Bảo Vinh 0 0 0
Xã Bàu Sen 0 0 0
Phường Phú Bình 0 0 0
Xã Suối Tre 0 0 0
Phường Xuân An 0 0 0
Phường Xuân Bình 0 0 0
Phường Xuân Hòa 0 0 0
Xã Xuân Lập 0 0 0
Xã Xuân Tân 0 0 0
Phường Xuân Thanh 0 0 0
Phường Xuân Trung 0 0 0
Xã Bảo Quang 0 0 0
Xã Bàu Trâm 0 0 0
Xã Bình Lộc 0 0 0
Xã Hàng Gòn 0 0 0