• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Long Khánh

(22:52 giờ, ngày 29/06/2022 )
Thành phố Long Khánh
Tiêu đề Hôm nay Tổng lũy kế
Số mẫu dương tính 0 0
Số mẫu đã xét nghiệm 0 25369
Số mẫu thu thập 0 30547
Địa phương Số mẫu dương tính Số mẫu đã xét nghiệm Số mẫu thu thập
Xã Bảo Vinh 0 0 0
Xã Bàu Sen 0 0 0
Phường Phú Bình 0 0 0
Xã Suối Tre 0 0 0
Phường Xuân An 0 0 0
Phường Xuân Bình 0 0 0
Phường Xuân Hòa 0 0 0
Xã Xuân Lập 0 0 0
Xã Xuân Tân 0 0 0
Phường Xuân Thanh 0 0 0
Phường Xuân Trung 0 0 0
Xã Bảo Quang 0 0 0
Xã Bàu Trâm 0 0 0
Xã Bình Lộc 0 0 0
Xã Hàng Gòn 0 0 0